Chloryte Sticks

4,8 kg 300g

Smart klorlösning utan cyanurinsyra – Kalciumhypokloritpinnar för enkel och effektiv desinfektion i poolen eller större spa-system. För skimmer eller klorinator. Hög kvalitet utan cyanursyra och med 70% klorhalt.