Enkel o effektiv förvaring av spalocket, bara vik ihop o dra ut!

 När du inte förvarar locket så bara viker du in hyllan!