Värmeväxlare för snabb uppvärmning av din pool

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat utan att de blandas.
Värmeväxlare med korsflöde ger en hög effekt och har utmärkt värmeöverföringsförmåga.

Alla värmeväxlarmodeller kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning.
Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög kapacitet och lågt tryckfall.
Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt.
Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast.

Värmeväxlarna tillverkas i utföranden och material som passar alla behov och typer av installationer.

Värmeväxlare Maxi-Flo

Värmeväxlare Maxi-Flo titanium

Värmeväxlare Hi-Flow

Värmeväxlare Hi-Flow titanium

Värmeväxlare Hi-Temp

Värmeväxlare Hi-Temp titanium

Plattvärmeväxlare

Värmeväxlare Aqua MEX

Midi temp – Temperaturstyrning digital