Vad gör jag när poolvattnet är missfärgat eller grumligt?

Är poolvattnet grumligt eller missfärgat så är det första man gör alltid att backspola och att mäta sina vattenvärden.

Är pH värdet eller alkaniteten ligga fel börjar man med att justera dessa.

Skulle problemet kvarstå så tillsätt chockklor och möjligtvis flockningsmedel för att binda mindre partiklar. Tänk på att alltid backspola någon dag efter att flockningsmedlet tillsatts.

Var den här artikeln till hjälp?