Autodos M3 pH, fritt och bundet klor

Mät- och doserutrustning, Pahlén

Pahlén. Art.nr: 416570

Autodos är en beprövad, säker och väl testad teknologi i tredje generationen när det gäller mätning och dosering. Autodos är tillgänglig i flera olika versioner och kan mäta pH och klor i form av redox, fritt klor och bundet klor.

Pahléns egenutvecklade Autodos finns för alla typer av behov. Från Autodos M1, som är ett enkanalsinstrument för mätning av pH, redox, fritt klor eller totalt klor, till den mest avancerade Autodos M3, som är ett trekanalssystem för mätning av pH, fritt klor och bundet klor eller redox.

Autodos är enkel att använda och ger exakta värden för korrekt avläsning och desinficering av poolvatten. Dessutom är det väldigt enkelt att övervaka och kontrollera vattenkvaliteten.

För alla typer av installationer. Autodos erbjuder ett antal inställningsmöjligheter för att passa alla typer av pooler.

Klor, pH, flöde och temperatur avläses i en tydlig och klar LED-display. Autodos är enkel att använda och ger exakta värden för korrekt avläsning och desinficering av poolvatten. Dessutom är det väldigt enkelt för poolskötaren att övervaka och kontrollera vattenkvalitén.

 

Egenskaper:

 • Mäter pH, redox, fritt klor, bundet klor och totalt klor
 • Automatisk dosering av kemikalier
 • Doserutgångar; on/off – frekvens – pulsbredd – 4-20mA
 • Temperaturgivare
 • Elektronisk flödesmätare
 • Alarm och säkerhetsfunktioner
 • Behörighetskoder för olika användarnivåer
 • pH och flödeskompenserad friklormätning
 • Option Modbus RS485 för extern övervakning, loggning och larmhantering
 • Gastät elektrisk kapsling säkerställer lång livslängd och drift i aggressiva maskinrumsmiljöer
 • En separat modul för varje elektrod
 • Externt förfilter

En komplett Autodos består av Autodos och elektrodkit (säljs separat). För ytterligare styrning kan doserpump och frekvenskabel köpas till. Ytterligare tillbehör som doserkärl, invallningskärl och omrörare rekommenderas också. Elektrodkiten levereras komplett med tillhörande buffertvätska och rengöringsmedel. Kemikalier ingår ej.