Welldana® Aqua-easy Pool Control

Welldana® Aqua-easy är en smart, kompakt och användarvänlig ”allt-i-ett” poolkontroll, till 3 speeds filterpump och med många extra funktioner samlade i en och samma box.

  • Veckoprogram med tidsinställning på alla utgångarna
  • Möjlighet att ansluta kemistyrning
  • Automatisk returkylning med Besgo ventil
  • Inställning för justering av frekvensstyrd 3 speeds filterpump
  • Pool temperaturstyrning (230v) (kännare medföljer ej)
  • Extra utgång med 230v anslutning för styrning av belysning eller liknande