Allmänt om pooltak och Gullberg & Jansson som leverantör

Varför skall jag köpa ett pooltak?
Ett pooltak förlänger din badsäsong och minskar din energiförbrukning då poolen får en extra uppvärmningskälla. En solig dag kan temperaturen höjas med hela 6-8 grader! När vädret inte är gynnsamt badar du under taket och när sedan solen tittar fram skjuts hela taket enkelt bort och du badar under bar himmel. Ett pooltak skyddar mot löv, smuts och surt regnvatten. Du kan därför minska ditt användande av kemikalier. Ett pooltak förhindrar vattenavdunstning och kan användas som vintertäckning. Det uppfyller också lagstadgat krav på barnsäkerhet. 

Varför skall jag köpa ett pooltak från Gullberg & Jansson?
Ett pooltak från Gullberg & Jansson har en lång livslängd tack vare robusta konstruktioner, förstärkta aluminiumprofiler och paneler med UV-skydd på båda sidor. Samtliga modeller har mjuka och behagliga linjer och vi har varit noggranna med detaljerna. Vi har strävat efter att dölja nitar och rostfria skruvar och vi har stabila lösningar för utsatta funktioner som lås, gångjärn och hjul. Alla pooltak från Gullberg & Jansson är barnsäkra, kan snabbt låsas upp med nyckel och uppfyller lagstadgat krav på barnsäkerhet. Samtliga pooltak från Gullberg & Jansson är certifierade och godkända enligt fransk säkerhets- och kvalitetsstandard (NF P 90 309) och de omfattas av tre års materialgaranti. Vi har Nordens största utbud av prisvärda och väldesignade pooltak av hög kvalitet och erbjuder både ett standardsortiment med pooltak som levereras i en box som byggsats, samt ett specialsortiment med måttbeställda pooltak som levereras i färdigmonterade moduler för enkel installation.

Var produceras pooltaken?
Våra pooltak produceras i Ungern, av en av Europas ledande pooltaks tillverkare.


Inför köp

Vilken pooltaksmodell ska jag välja?
Vi har ett standardsortiment som levereras som byggsats i box samt ett specialsortiment som levereras i färdigmonterade sektioner redo att installeras. Har din pool en romersk trappa eller en stege som sticker upp? Beroende på din pools utformning samt dina önskemål är vissa modeller bättre lämpade än andra. Börja gärna med att besöka vår hemsida www.gullbergjansson.se för att se på inspirationsbilder eller ladda ner vår katalog där du hittar alla våra modeller. Kontakta därefter din återförsäljare för råd och tips.

Är det möjligt att anpassa pooltakets mått efter önskemål?
Alla modeller ur vårt specialsortiment beställs och tillverkas enligt din önskan. Vårt standardsortiment som levereras i box går inte att få i andra mått än de standardmått som finns angivna.

Kan jag köpa ett färdigmonterat pooltak?
Alla modeller ur vårt specialsortiment levereras i färdigmonterade moduler klara att installeras. Till vårt standardsortiment som levereras som byggsats i box kan du välja att köpa till monteringstjänsten så att ditt pooltak kommer i färdiga sektioner.

Vad är det för skillnad mellan kanalplast och klarplast? 
Kanalplast ger ett naturligt insynsskydd för den som vill bada under pooltaket. Kanalplasten är lättare och består av kanaler med ett mellanrum av luft vilket ger den en något bättre isoleringsförmåga än klarplasten. Eventuella repor syns inte lika tydligt och inköpspriset är lägre än priset för klarplast. Pooltak med kanalplast från Gullberg & Jansson är mellan sex och tio mm tjocka.
Ett pooltak i klarplast är en exklusiv lösning för dig som vill simma under taket och ändå kunna se fritt ut. Vid stora temperaturskillnader bildas det dock lätt kondens på tak och väggar vilket kan försämra sikten. Pooltak med klarplast ger dig fritt ljusinsläpp och förhöjer effekten av din eventuella poolbelysning. pooltak med klarplast från Gullberg & Jansson är mellan tre och fyra mm tjocka.

Vad är det för skillnad mellan plastmaterialen SAN och PC, som används i pooltakens paneler? 
Skillnaden mellan SAN (styren-akrylnitrilplast) och PC (polykarbonatplast) är att SAN är ett något styvare plastmaterial än PC. Både SAN och PC har mycket goda egenskaper som panelmaterial för pooltak.
Våra pooltak i specialsortimentet som är utrustade med klarplast kommer från och med maj 2014 att levereras i PC (polykarbonatplast) istället för SAN (styren-akrylnitrilplast), som angetts i vår produktkatalog 2014.  Bytet till PC har skett för att minimera produktionskostnader då båda plastmaterialen, SAN och PC, har likvärdig kvalitet som panelmaterial för pooltak.

Behöver jag söka bygglov för mitt pooltak?
Det skiljer sig från kommun till kommun. Vi ber dig därför kontakta kommunen där pooltaket ska installeras.

Hur lång är livslängden på ett pooltak ur standardsortimentet?
Ett pooltak består i princip av tre delar. Aluminiumprofiler, paneler och monteringsdetaljer (inkl. rörliga delar). Konstruktionen med aluminiumprofilerna är dimensionerade för att klara en belastning på minst 45 kg/m2. Med rätt skötsel i form av snöröjning är den förväntade livslängden långt över 20 år, och med mindre påfrestning förlänger man livstiden ytterligare. Panelerna har UV-skydd och har därför en livslängd på upp till 20 år, och dessa kan bytas ut vid behov vid en renovering av taket. De rörliga delarna som lås, gångjärn och hjul med kullager är slitdetaljer som kan behöva bytas ut oftare.


Garanti och service

Vilken garanti ger ni på era pooltak?
Samtliga pooltak omfattas av 3 års materialgaranti. Skador som uppkommer på grund av försumlighet eller vårdslös hantering omfattas inte av garantin. Överbelastning orsakad av snö eller is betraktas som försumlighet.

Jag har behov av service och support. Hur gör jag?
Som konsument är det din återförsäljare du ska vända dig till med din fråga.

Installation
Hur skiljer sig montaget mellan standardmodellerna som levereras i box och modellerna ur specialsortimentet?
Pooltak ur vårt standardsortiment levereras som byggsats i box och monteras av dig där du vill ha pooltaket. Pooltak ur vårt specialsortiment levereras i färdiga sektioner och går därför oftast snabbare att installera. Övriga installationsmoment är detsamma, oavsett om du köper ett pooltak ur vårt standard- eller specialsortiment. 
Montagetiden varierar mellan standardmodellerna och specialsortimentet. Standardmodellerna som levereras som byggsats innebär att man själv monterar alla delar på taksektionerna. På pooltaken ur vårt specialsortiment kommer delarna färdigmonterade.
Man bör räkna med att det tar cirka två timmar att montera en taksektion. Ju längre pooltak man har, desto längre tid tar det.

Vilka verktyg behövs? Behövs specialverktyg?
Man klarar sig oftast med de verktyg man har hemma, t.ex. borrmaskin, skruvdragare, skruvmejslar, etc.  Pooltaken ur vårt standardsortiment skruvas och popnitas ihop. Vid montering av rutsektionerna och dess lister använder man vanlig fönsterputs för att enkelt få listerna på plats. Popnittång, bits och fönsterputs till listerna medföljer i boxen. Gå gärna in på vår hemsida och titta i installationsmanualen för den pooltaksmodell du är intresserad av. På vår hemsida, www.gullbergjansson.se, finns också en video som visar hur ett av våra pooltak monteras.

Ungefär hur lång tid tar en installation?
Tiden för installationen beror såklart på hur stort pooltak du har. För de mindre modellerna ur vårt standardsortiment bör man räkna med en arbetsdag för två personer. Följ monteringsanvisningen noggrant för många års bekymmersfri glädje.  Det gäller att vara mycket exakt med måtten och planhet vid montering. OBS! Måtten mellan skenorna måste hållas +- 1 mm för att installation ska bli korrekt och för att pooltaket ska omfattas av garantin. Kontrollera både måttet mellan skenorna samt diagonalmåttet.

Hur många personer krävs vid en installation?
Det är rekommenderat att man är två eller tre personer vid både montering och installation. Det kan vara bra att ha ytterligare en person som hjälper till att lyfta sektionerna på plats när man installerar ett pooltak som det är lite större bredd på.


Underhåll

Vilket underhåll krävs?
Minimalt underhåll krävs under sommarsäsongen. Håll skenorna rena från sten, löv, grus och annat som kan hindra taksektionernas hjul från att löpa fritt över skenan. Om du vill rengöra pooltaket är det viktigt att först spola av det med rikligt med vatten för att skölja bort föremål som kan repa pooltaket. Använd ej högtryckstvätt!  Var noga med att endast använda mjuka rengöringsartiklar. Använder man borstar och svampar finns det risk för att dessa kan repa pooltaket. Använd istället en mjuk microduk för att minimera repbildning. Tänk på att repor inte omfattas av garantin.

Hur förbereder jag mitt pooltak inför vintern?
Ett pooltak från Gullberg & Jansson kan användas som vintertäckning. Inför vintern ska pooltaket säkras och låsas precis som när det i vanliga fall är stängt och ingen vistas innanför pooltaket. OBS! Under vintersäsongen ska man alltid se till att det inte samlas snö på pooltaket då detta kan orsaka skador. Alla våra pooltaksmodeller tål minst 45 kg vikt per kvadratmeter (enligt fransk säkerhets- och kvalitetsstandard NF P 90 309), förutom Alva som tål upp till 35 kg vikt per kvadratmeter. Tänk på att ett snölager blötsnö väger mer än vad man tror. Var försiktig när du tar bort snö så att pooltaket inte repas, en gummiraka kan vara ett bra alternativ för att minimera risken för repor och skador på pooltaket.

Är era pooltak vindsäkrade?
Pooltak från Gullberg & Jansson är permanent vindsäkrade upp till 27 m/s vid korrekt montering.  


Logistik och frakt

Jag ska beställa ett pooltak ur ert standardsortiment. Hur fungerar logistiken ut till mig som slutkund?
Vi erbjuder olika alternativ för leverans av pooltak ur vårt standardsortiment. Pooltaket kan levereras med lastbil till kunder med egen truck eller lastare. Det kan också levereras med lastbil inklusive 30 minuters avlastning där du har tid att bryta förpackning och plocka ner allt del för del. Du kan också välja att få hela boxen levererad med kranbil mot ett extra tillägg. 

Jag ska beställa ett specialanpassat pooltak. Hur fungerar logistiken ut till mig som slutkund?
Pooltak ur vårt specialsortiment levereras i färdigbyggda sektioner med lastbil. Dessa lyfts av del för del. Vill du inte lyfta av pooltaket själv kan du beställa leverans med kranbil mot ett extra tillägg.

Vad kostar frakten ut till mig som slutkund?
Det beror på var i landet du bor. Kontakta din återförsäljare för ditt pris.