AFM® är ett aktiverat och förbearbetat grönt glas som ökar ytan 300 gånger.

Det är en unik produkt som förbättrar filtreringskapaciteten med mer än 30 %. Ett europeiskt test visar att endast AFM® filtrerar bättre än sand.

Använd Grade 1 (0,4 till 1,0 mm) och Grade 2 (1–2 mm) till privata filter.

  • Kan ersätta filtersand – behöver aldrig bytas ut.
  • Lägre filterhastighet, mindre förbrukning av klor = stora besparingar.
  • Mindre förbrukning av vatten vid backspolning.
  • Undvik: trikloraminer – klorlukt – biofilm – legionella.
  • Absorberar och filtrerar bort orenheter för kristallklart vatten.
  • Installerat och testat i mer än 100 000 anläggningar.

Privata filter: 70 % Grade 1 och 30 % Grade 2

21 kg/ säck

 

 

Filtersand fin, 25 kg säck

Specialsand till sandfiltersystem. Kornstorlek 0,4-0,8 mm.