Delphin KlorStabil 1 kg

Stabiliserar oorganiskt klor i vattnet.

Används med Chockklor granulat.