Delphin Flockfix flytande, 1 liter

Klarnar upp grumligt vatten. Små smutspartiklar som annars skulle passera filtret binds till en större massa. Sandfiltret fångar upp massan och klarnar på det viset upp grumligt och missfärgat vatten.

Flockfix flytande binder även järn och andra metaller som kan missfärga vattnet.