Delphin Flockfix Patron

Klarnar upp grumligt vatten. Små smutspartiklar som annars skulle passera filtret binds till en större massa. Sandfiltret fångar upp massan och klarnar på det viset upp grumligt och missfärgat vatten. Flockfix Patron binder även järn och andra metaller som kan missfärga vattnet.

Enkel dosering! Tillsätt en påse Flockfix Patron i bräddavloppet. En påse räcker upp till 50m3 vatten.