Ph-Plus Granulat 3 kg

För enkel höjning av Ph värdet från det sura området till det idealiska 7.0 – 7.4