Tri Tab 200g 1 kg

200g klortablett som loser sig långsamt med 87% aktiv klor