Tri Tab 200g 3 kg

200g klortablett som loser sig långsamt med 87% aktiv klor