Tri Tab 200g 10 kg

200g klortablett som loser sig långsamt med 87% aktiv klor