Algfix Special 1 liter

Motverkar algtillväxt. Flytande klor, skumfritt, pH neutralt.