Algfix Special 3 liter

Motverkar algtillväxt. Flytande klor, skumfritt, pH neutralt.