Algfix Standard 3 liter

Motverkar algtillväxt, flytande och klorfritt, svagt skummande, pH neutral.