Multi Tab 200g 1 kg

200g klortablett som löser sig långsamt med ca 87% aktiv klor, algmedel och flockningsmedel. PH neutralt och utan kalk. Enkelt att dosera, läggs i bräddavloppet eller i en doseringsflottör.