AFM® -Activated Filter Media

AFM® förebygger uppkomsten av biofilm (bakterieansamlingar) i sandfiltret.

Utan biofilm i poolsystemet kommer kemiförbrukningen att minska och du får renare vatten. Den speciella ytan och det gröna glaset gör att bakterierna inte sätter sig fast på AFM® i motsats till sand. Det ger dig ett renare filter och en förbättrad filtrering. Ett av Europas största vattenanalysinstitut har testat sex olika filtermedier. AFM® är det klart mest effektiva. Du behöver endast tömma filtret på sand och fylla på med AFM®. Grade 2 i botten och Grade 1 överst, 30/70.

  • Dokumenterat bästa filtermedia.
  • Sparar el, vatten och kemi.
  • Undvik biofilm
  • 300 gånger större aktiv yta än sand.
  • Mindre klorlukt.
  • Inga kanalbildningar i filtret.
  • Kan ersätta filtersand - Ska aldrig bytas
  • Absorberar och filtrerar orenheter till kristallklart vatten.