Calcinex Spa 0,5 liter

Förhindrar kalkutfällningar i vattnet.