Alcs Plus 1 kg

För att höja alkaliniteten (TA) vattnets hårdhet.