Anti Skum 1 liter

För att förhindra Skumbildning på vattenytan