Klor Tabletter 1 kg

För pålitlig vattendesinfektion med långtidsverkan.