Klor Granulat 1 kg

Granulatet är pH-neutralt för vattendesinfektion med omedelbar verkan.