Spa Alkalinity Up 1 kg Granulat

Löser upp skum, sprejas direkt på skummet flytande med sprejmunstycke.