För att du ska kunna njuta av ditt spabad som du själv önskar är det bra att du snabbt skaffar dig en rutin för hur spabadet fungerar och mår. Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi.

Grunderna för ett bra skött spabad ser ut såhär:

  • Filter ska rengöras regelbundet, 2-4 ggr per månad c:a.
  • Filter tas ur och kan läggas i SPA TIME Filterrens , 1 påse upplöses i en behållare med vatten, lägg sedan filtret i blöt och låt det ligga i 12 timmar för bästa effekt..
  • Plocka upp filterna och skölj av under rinnande vatten.
  • Använd inte spabadet utan filter.
  • Var 6-12 månad byt till nya filter.
  • Kolla pH-värdet i vattnet regelbundet.
  • Byt vatten minst 3–4 gånger per år om du badar en till tre gånger per vecka.

Vid byte av vatten rekommenderar vi att du använder ”Rörrens” i det gamla vattnet innan du byter ut det. Skölj noga och återfyll med nytt vatten. Anledningen till att använda rörrens i systemet innan man byter vattnet är för att förhindra eller ta bort smuts som kan sätta sig inne i rörsystemet.

Det vanligaste uppkomna problemet är igensatt filter som kan få flera olika konsekvenser, tex ingen värme, ingen cirkulation, otjänligt vatten m.m.