Värmeväxlare för snabb uppvärmning av din pool

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat utan att de blandas.
Värmeväxlare med korsflöde ger en hög effekt och har utmärkt värmeöverföringsförmåga.

Alla värmeväxlarmodeller kan installeras och anslutas till el-, ved-, pellets- eller oljepanna, värmepump eller solfångaranläggning.
Pahléns värmeväxlare finns som rör- och spiralvärmeväxlare och är optimerade för hög kapacitet och lågt tryckfall.
Båda typerna har korsflöde, d.v.s. det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger maximal effekt.
Pahléns värmeväxlare är tillverkade av rostfritt syrafast stål SIS2348, titan eller termoplast.

Värmeväxlarna tillverkas i utföranden och material som passar alla behov och typer av installationer.

Maxi-Flo Titanium 200 kW, Pahlén

Maxi-Flo titanium 75 kW, Pahlén

Maxi-Flo 40 kW, Pahlén

Maxi-Flo 60 kW, Pahlén

Maxi-Flo 75 kW, Pahlén

Maxi-Flo 120 kW, Pahlén

Hi-Flow titan 28 kW, Pahlén

Hi-Flow titan 40 kW, Pahlén

Hi-Flow titan 75 kW, Pahlén

Hi-Flow 13 kW, Pahlén

Hi-Flow 28 kW, Pahlén

Hi-Flow 40 kW, Pahlén

Hi-Flow 75 kW, Pahlén

Hi-Temp 40 kW, Pahlén

Hi-Temp 75kW, Pahlén

Hi-Temp titanium 40 kW, Pahlén

Hi-Temp titanium 75 kW, Pahlén

Aqua MEX 40kW

Standard, Pahlén

Aqua MEX 70kW

Standard, Pahlén

Aqua MEX 100kW

Standard, Pahlén

Aqua MEX 40kW

Standard, Titan, Pahlén

Aqua MEX 70kW

Standard, Titan, Pahlén

Aqua MEX 100kW

Standard, Titan, Pahlén

Aqua MEX 40kW

Fullt utrustad, Incoloy, Pahlén

Aqua MEX 70kW

Fullt utrustad, Incoloy, Pahlén

Aqua MEX 40kW

Fullt utrustad, Titan, Pahlén

Plattvärmeväxlare

Midi temp – Temperaturstyrning digital